จดหมายแนะนำ LOR (Letter of Recommendation) >> หลายคนเคยตั้งเป้าหมายให้กับชีวิต ในมุมมองที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับสภาวะหรือสถานการณ์ที่ก้าวเดิน ซึ่งจุดเริ่มต้นของแต่ละคนหมายถึงการนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลง อาจจะมีจุดหักเหหรือผันแปรให้เราต้องเลือกที่จะทำในสิ่งที่สำคัญที่สุด และเป็นสิ่งที่คิดว่ามันเหมาะสมและดีสำหรับตัวเรามากที่สุด

การศึกษาก็เช่นเดียวกันหลายคนที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเดิมและคิดว่าต้องการเพิ่มทักษะการเรียนรู้ให้กับตนเอง และประสบการณ์ในชีวิต และเลือกที่จะตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในต่างประเทศ แต่สำหรับบางคนก็เลือกที่จะทำงานหาประสบการณ์ทางด้านการทำงานสั่งสมและนำความรู้ที่ได้จากการทำงานมาเป็นบทเรียนในการพัฒนาชีวิต แต่โอกาสทางการศึกษาก็ไม่ได้ปิดกลั้น สำหรับบุคคลที่มีความใฝ่รู้และพัฒนาตนเองให้สูงกว่าเดิมแสวงหาสิ่งที่ดีให้กับชีวิต ซึ่งการเรียนต่อในต่างประเทศ ต่างก็เป็นหนึ่งในความฝันของใครๆ หลายคนเช่นเดียวกัน ซึ่งการเรียนต่อที่ต่างประเทศจำต้องใช้เอกสารหลายอย่างในการยื่นสมัคร หนึ่งในนั้นก็คือจดหมายแนะนำ LOR (Letter of Recommendation)

จดหมายแนะนำ LOR  คือจดหมายที่ออกโดย Referee เพื่ออธิบายถึงคุณสมบัติของผู้สมัครในด้านการเรียนหรือการทำงาน และจะต้องมีเนื้อหาหรือข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่คุณสมัครเรียนด้วยเนื่องจากจดหมายแนะนำเป็นเอกสารสำคัญอีกหนึ่งอย่างที่ใช้ประกอบในการสมัครเรียนต่อ

และเอกสารสำคัญสิ่งนี้ผู้สมัครเรียนจะต้องยื่นขอจดหมายแนะนำจากทางอาจารย์ในสถาบันเดิม หรือขอได้จากสถานที่ทำงานเดิมจากผู้ที่เป็นเจ้าของบริษัทหรือหัวหน้างาน 

หลักการเขียนจดหมายแนะนำ

โดยหลักการเขียนจดหมายแนะนำนั้นผู้เขียนจะต้องอ้างข้อมูลหรือจุดเด่นพร้อมทั้งความสามรถของผู้สมัคร กล่าวถึงคุณสมบัติของผู้สมัคร เช่น ทักษะความสามารถในการปฏิบัติงาน การทุ่มเทในการทำงาน ความเป็นผู้นำ แนวคิดทางด้านต่างๆ มีวิสัยทัศน์ที่ดี  เป็นการเขียนที่จะต้องเน้นความเป็นจุดเด่นของผู้สมัครเพื่อให้คณะกรรมการได้เห็นว่าตัวตนที่แท้จริงของผู้สมัครมีลักษณะอย่างไร มีความเหมาะสมมากน้อยแค่ไหนและดีพอที่จะก้าวเข้ามาส่วนหนึ่งของทางมหาวิทยาลัยหรือไม่

จดหมายแนะนำ LOR ก็เปรียบได้กับเป็นตัวสนับสนุนให้กับเอกสารอื่นที่เราใช้สมัครในการเรียน ซึ่งจะทำให้คณะกรรมการเล็งเห็นข้อดีหรือจุดเด่นได้มากขึ้นพร้อมกับเป็นเรื่องที่ง่ายต่อการตัดสินใจในการคัดเลือก

รับเขียนจดหมายแนะนำ LOR ในราคาแค่เพียง 1200 บาท/ ฉบับ แก้ไขได้ไม่จำกัดครั้ง

หาก ท่านไม่มีเวลาในการเขียนจดหมายแนะนำ Letter of Recommenation หรือหากสนใจที่จะให้เราเป็นส่วนช่วยในการเขียนจดหมายแนะนำของท่านซึ่งจะส่งผลอันเป็นประโยชน์มากที่สุดสำหรับท่านได้ ซึ่งเรามองเห็นโอกาสทางการศึกษาในครั้งนี้ของท่านเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่ง เพราะโอกาสดีๆ ไม่ได้มีให้ได้เลือกใช้สอยมากเหมือนกับสิ่งของเท่าใดนัก ถ้าพลาดแล้วก็หมายความว่าต้องรอโอกาสที่จะมาถึงไปอีกยาวนาน

ดังนั้นแล้วเมื่อมีโอกาสเข้ามาถึงตัวเราก็ไม่ควรที่จะปล่อยให้สิ่งนั้นหลุดลอยไป เราจึงเลือกที่จะให้บริการรับเขียนจดหมายแนะนำให้กับท่านทั้งหลาย พร้อมทั้งใส่ใจในทุกงานที่เขียนเสมือนดั่งเป็นงานของของเราเอง และเพื่อให้งานนั้นเป็นที่โดดเด่นกว่าใคร และดึงดูดความน่าสนใจของคณะกรรมการ ให้ท่านได้ยืนเป็นตัวเลือกในลำดับต้นๆ ในมหาวิทยาลัยที่ท่านต้องการที่จะสมัครเรียน

สำหรับผู้ที่ต้องการเขียน จดหมายแนะนำ เพื่อใช้ในการสมัครเรียนเพื่อศึกษาต่อ และเพื่อให้จดหมายแนะนำ LOR  ของท่านเกิดความน่าสนใจเป็นที่โดดเด่นประทับใจและได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการให้เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ เราจึงมองเห็นความสำคัญและโอกาสอันสดใสของท่าน สู่อนาคตที่สมดั่งใจและได้คาดหวังเอาไว้ อันจะนำมาซึ่งความสำเร็จในอนาคตข้างหน้า

ด้วยการให้บริการรับเขียนจดหมายแนะนำ LOR  ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งภาษาอังกฤษเรามีนักตรวจสอบแกรมม่าที่เป็นเจ้าของภาษาโดยตรง ส่งมอบงานให้กับท่านได้ภายใน 2 วันในราคาเพียง 1,200 บาท แก้งานได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

เรามีนักเขียน จดหมายแนะนำ LOR  ที่มากประสบการณ์ รู้และเข้าใจในหลักการเขียนจดหมายแนะนำ LOR  มาเป็นอย่างดี และพร้อมที่จะเป็นผู้ช่วยที่จะพาท่านทั้งหลายก้าวไปสู่ยังจุดมุ่งหมายอันสูงสุดแห่งชีวิต เพราะโอกาสที่ดี คือสิ่งที่เราควรที่จะต้องคว้ามาไว้กับมือเราให้ได้ และจงทำให้มันสำเร็จ และยืนเป็นที่หนึ่งบนเส้นทางแห่งชัยชนะ

สั่งงานเขียนได้เลยที่ ไลน์ ไอดี: @tfind หรือส่งข้อมูลในการเขียนมาที่ translationfind@gmail.com ยินดีให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

Line ID: @tfind