รับเขียน Scholarship Essay >> โอกาสทางการศึกษาคือเป้าหมายของชีวิตและความใฝ่ฝันสำหรับใครหลายคน เพราะการศึกษาย่อมจะเป็นรากฐานของชีวิตที่ดี หลายคนมองหาโอกาสที่จะเข้าศึกษาต่อในต่างประเทศและมีความตั้งใจยิ่งและหวังที่จะ สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่ตนเองมุ่งเป้าเอาไว้ สานต่อความฝันทางการศึกษาได้ดั่งที่ตั้งใจ

การเขียน Scholarship Essay จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการขอทุนเพื่อไปเรียนที่ต่างประเทศ ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสที่ดีในการเข้าศึกษาต่อ และเป็นหนทางที่นำไปสู่ความสำเร็จในอนาคต ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีสำหรับหลายท่านที่ต้องการขอทุนเพื่อเรียนต่อที่ต่างประเทศ

Scholarship Essay ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สร้างความใฝ่ฝันทางการศึกษาให้กับหลายๆ คนซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่อยากจะเรียนต่อแต่ติดปัญหาในเรื่องของค่าใช้จ่าย หรือต้องการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว และมีความตั้งใจจริงที่จะศึกษาต่อเพื่อหาความรู้เพิ่มเติม พัฒนาตัวเอง และสร้างโอกาสและความก้าวหน้าในอนาคต รวมไปถึงการสั่งสมความรู้ที่ได้มา ทำในสิ่งที่เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม ตลอดจนประเทศชาติ

แต่ในเรื่องของการขอทุนทางการศึกษาก็ย่อมจะต้องมีการแข่งขัน และผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะเท่านั่นที่จะเป็นผู้ที่ควรค่าแก่รางวัลที่จะได้ ฉะนั้นแล้วโอกาสที่จะได้รับในสิ่งนี้ก็ถือว่ามีความยากพอสมควรไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคู่แข่งที่มีมาก บวกกับทักษะความสามารถที่เรามีจะทำให้คณะกรรมการโดนใจในตัวเราและตัดสินใจเลือกให้เราเป็นผู้ที่ได้รับทุนนั้นได้อย่างไร ซึ่งโอกาสในแต่ละครั้งก็ไม่ได้มีมาบ่อยๆ ให้เราได้เลือกหรือรอได้ตามต้องการ กว่าจะมีทุนหรือโอกาสดีๆ เข้ามาหลายท่านก็คงอยากที่จะเป็นหนึ่งในทุนการศึกษานั้นเพื่อที่จะเป็นการตอบโจทย์ให้กับชีวิตและความสำเร็จในภายหลังได้

แนวคิดในการเขียน Scholarship Essay ให้น่าสนใจ

การเขียน Scholarship Essay เป็นการเขียนบทความหรือเรียงความ เพื่อใช้ในการขอทุนเพื่อเข้าศึกษาต่อโดยเฉพาะในต่างประเทศ

ดังนั้นผู้เขียนควรจะมีหลักการเขียนที่ดีเพื่อให้เกิดความน่าสนใจต่อคณะกรรมการจนทำให้ต้องตัดสินใจเลือกและเห็นว่าเรามีดีพอและเหมาะสมที่สุดที่จะเป็นผู้รับทุนการศึกษานั้น

การโฟกัสแนวคิดที่จะเขียนถือเป็นความสำคัญอย่างยิ่งในหลักของการเขียนที่ดีเพราะถ้าเราเขียนเรื่อยเปื่อยเนื้อหาก็จะกลายเป็นเรื่องที่สับสนวกไปวนมาอ่านแล้วไม่เป็นที่น่าสนใจและไม่โดดเด่น

ซึ่งในการเขียนเราอาจจะเริ่มต้นเล่าถึงความเป็นมาในชีวิตจุดเริ่มต้นของชีวิต ความคาดหวังต่างๆ มุมมองทางด้านความคิด ทัศนคติ ความล้มเหลวแห่งชีวิต ความภาคภูมิใจ ความฝันและแรงบันดาลใจตลอดจนความสำเร็จของชีวิต รวมไปถึงการเล่าถึงข้อมูลของผู้ก่อตั้งกองทุน ประโยชน์ที่ได้รับทุนจะนำไปสร้างสรรค์อย่างไร มีความเหมาะสมที่จะได้รับทุนการศึกษานี้อย่างไร

ซึ่งสิ่งเหล่านี้เราจะต้องถ่ายทอดออกมาให้เกิดความน่าสนใจ ชูความโดดเด่นในเรื่องราวที่เราเขียนออกมาให้มากที่สุด สร้างเนื้อหาโดนใจและเป็นที่ประทับใจของคณะกรรมการ

รับเขียน Scholarship Essay เพื่อขอทุนแลกเปลี่ยน หรือเรียนต่อ แก้ไขได้ ไม่จำกัดครั้ง

สำหรับผู้ที่ต้องการเขียน Scholarship Essay เพื่อใช้ในการขอทุนเพื่อศึกษาต่อ หรือขอทุนเรียนต่อที่ต่างประเทศ และเพื่อให้ Scholarship Essay ของท่านเกิดความน่าสนใจเป็นที่โดดเด่นประทับใจและได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการให้เป็นผู้ที่ได้รับทุนนั้น เราจึงมองเห็นความสำคัญและโอกาสอันสดใสของท่าน สู่อนาคตที่สมดั่งใจและได้คาดหวังเอาไว้ อันจะนำมาซึ่งความสำเร็จในอนาคตข้างหน้า

ด้วยการให้บริการรับเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งภาษาอังกฤษเรามีนักตรวจสอบแกรมม่าที่เป็นเจ้าของภาษาโดยตรง ส่งมอบงานให้กับท่านได้ภายใน 2 วัน แก้งานได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง พร้อมทั้งเรามีนักเขียน Scholarship Essay ที่มากประสบการณ์รู้และเข้าใจในหลักการเขียน Scholarship Essay มาเป็นอย่างดี

เราพร้อมที่จะเป็นผู้ช่วยที่จะพาท่านทั้งหลายก้าวไปสู่ยังจุดมุ่งหมายอันสูงสุดแห่งชีวิต เพราะโอกาสที่ดี คือสิ่งที่เราควรที่จะต้องคว้ามาไว้กับมือเราให้ได้ และจงทำให้มันสำเร็จ และยืนเป็นที่หนึ่งบนเส้นทางแห่งชัยชนะ

หากสนใจ ส่งข้อมูลที่จะเขียน และคำสั่งหรือโจทย์ที่ได้จากมหาวิทยาลัย มาให้เราได้เลยที่ ไลน์ ไอดี: @tfind หรือส่งข้อมูลในการเขียนมาที่ translationfind@gmail.com ยินดีให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เราจะตรวจสอบข้อมูลและแจ้งค่าดำเนินการโดยเร็วที่สุด

Line ID: @tfind

ตัวอย่าง Sholarship Essay [SAMPLE 1]

Since I was young, I have always known what my ambition in life was, which was to enter the world of finance and business. However, in today’s world of high competition, anyone who wants to work in these fields needs to search for his/her strengths to contend with competitors and maintain a competitive advantage. Furthermore, capital markets provide funding to support companies in order for them to take advantage of various opportunities to enhance and develop their operations. Therefore, I believe that the effective management of finance and competitors is a key to success.

From my undergraduate studies at ABC University, I received numerous benefits from the courses, a lot of exceptional experiences, as well as honed my critical thinking and numerical skills. Furthermore, I studied about the development of businesses across nations. This also made me realise the importance of financial markets, which affect all global organisations; for example, the variation of the interest rate policy and foreign exchange rate. Moreover, I learned how to use finance and accounting tools in decision-making and firm valuation. This resulted in my achievement of gaining excellent academic results because of my belief in always doing the best to my ability.

In addition, as part of my undergraduate studies, I undertook an internship for XX months in the XX Department at ABC Company Limited, where my responsibilities included XXX (name 2 or 3). I also participated in many university activities that consolidated my cooperation, communication, and leadership skills.

After graduating, I was employed/ have been employed at DEF Company Limited that enabled/has enabled me to utilise my knowledge, experience and enhanced my teamwork, as well as financial management skills. I have also learned a lot about the real-world financial arena, which is different from the experiences I received during my internship.

However, I feel that there is still much more for me to learn. As a consequence, I have since read more textbooks, searched on the Internet, and consulted with people who graduated from the finance field. The result appears to show that there are many more related issues that I still do not know the answers. Thus, I am keen to focus at a greater depth on key theories, concepts, and economic models about finance. I believe that this would be tremendously beneficial to find solutions to real-world financial and business situations. For that reason, I feel pursuing postgraduate studies would equip me with more practical and theoretical knowledge.

There are a number of reasons why I have selected the Master of XX at XXX University. First of all, the university is world-renowned for its focus on finance and business management, which matches my interests. In addition, the programme’s curriculum would allow me to accentuate more on key theories, concepts, and finance models that could be applied to real-world situations. Moreover, elective courses; such as, XXX (name 2 or 3) integrated with the core courses would help me to succeed in my future career. Additionally, studying at your university, I would be exposed to international cultural diversity by participating together with the professional faculty and classmates from all over the world. Thus, this would be a great chance to exchange different points of view.

As such, if I were offered the opportunity to receive this scholarship, I would return to Thailand and act on behalf of the university as a brand ambassador to promote the various programmes. Furthermore, coming from a middle-class family, receiving a scholarship would reduce the financial burden on my parents, who have always struggled but realised the importance of education. After returning to Thailand, I would also use my newly gained knowledge and skills in a position that would be appropriate with my ability and capability the most.

In conclusion, I strongly believe that XXX University would provide me the opportunity to earn the essential knowledge, which would be beneficial in my future career. Therefore, kindly consider my application for a scholarship, as I have many skills to offer the university, but I also hope to gain various skills and knowledge from studying there.


ตัวอย่าง Sholarship Essay [SAMPLE 2]

To Whom It May Concern,

As a hard-working student I believe I am justified in applying for one of your institution’s scholarships because, I am committed to improving society by improving myself and the offered scholarship will allow continue to as Matin Luther King stated “I have a Dream”. I am an industrious person not only focused on academic achievements but also interacting with the local community to help improve everyone’s quality of life by undertaking volunteer work. I consider a strong steadfastness in education is the key to success, and I try to connect my passion for education with my desire of helping others.

As a result, I became involved in creating a non-profit organization named ABC, which makes higher educational resources available to parents, educators, and students regardless of ethnic, religious, social, or immigration category. Along with other university students and advisors, we integrated and created an organization to engender a more knowledgeable society on the steps that must be taken to attain a higher education, including apply for a higher education bursary. Now, serving as a board-member my responsibilities comprise of planning and organizing educational debates about social status at conferences and high schools, doing research about scholarships for students regardless of social or immigration status, updating the scholarship list on the ABC website, and translating from English to Thai any ABC document including a student resource guide. I believe in the right to an education that it is not a privilege of the better off in society. Money should not be the barrier that denies underprivileged students, for whatever reason, to higher education. I felt I needed become more involved. This was the primary reason I became an energetic colleague of ABC.

I have undertaken other leadership roles in community associations. From 2019 to 2021, I was a programming intern for a leadership program at the university where I organized and planned social events for student. In addition, I was the Student Union Vice President at my community college where I organized social, cultural, and community service events for the campus. I also led group discussions concerning social justice as a project facilitator for an anti-discrimination club. Prior to this, I was the Community Service Chairperson for the Student Union and organized community service activities for the campus, including blood donation campaigns and a monthly cleanup of the local neighborhood parks and byways. My faith in society is rejuvenated when I discover philanthropic charities such as yours who financially supporting students like me who desire a route to higher education but are forever conscious of the financial commitment necessary but do not have to attain the right to receive a higher education. I am determined and will dynamically drive forward to grasp my career goals. I look forward to becoming a scholarship recipient of your foundation, allowing me to continue my route to becoming a social scientist.

Yours sincerely,

Name……