รับเขียน Personal Statement >> SOP ถือเป็นส่วนสำคัญที่ใช้ในการสมัครเรียน เพื่อให้คณะกรรมการได้ทราบถึงความเป็นตัวตน มุมมองทางด้านความคิด จุดเด่น ความมุ่งมั่น ความตั้งใจ รวมไปถึงความน่าสนใจของผู้สมัคร

ในการสมัครเรียนในแต่ละสถาบันหรือแทบจะทุกสถาบันย่อมจะต้องมีการแข่งขันและคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมมากที่สุดมีคุณสมบัติดีพอที่จะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยนั้นๆ นั่นก็หมายถึงการสมัครเรียนในแต่ละครั้งก็ย่อมจะนำความหนักใจมาให้ผู้ที่สมัครเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการสมัครเรียนในต่างประเทศ เพราะเกรงว่าตนเองจะไม่ติดอยู่ในตัวเลือกของทางมหาวิทยาลัยที่ได้สมัครไว้ อาจจะเป็นเพราะว่าเอกสารหรือข้อมูลที่เราใช้ยื่นสมัครเรียนไม่ดีพอหรือด้อยกว่าของคนอื่นๆ ส่งผลให้ต้องเสียโอกาสทางการศึกษาที่ดีไป  

วิธีการเขียน Personal Statement

การเขียน SOP ที่ใช้ในการสมัครเรียนจึงเป็นหัวใจสำคัญหลักที่จะทำให้เราได้นำเสนอเรื่องราวของเราโดยตรงและจะต้องถ่ายทอดและสื่อถึงคณะกรรมการให้เกิดความน่าสนใจดึงดูดความประทับใจของคณะกรรมการออกมาให้ได้ จนทำให้คณะกรรมการคิดว่าจะต้องตัดสินใจเลือกและชอบในเรียงความของเรา จนนำมาซึ่งการทำให้เราเป็นผู้ที่ถูกคัดเลือก

โดยในเนื้อหาของการเขียน SOP ควรที่จะกล่าวถึงความตั้งใจ จุดมุ่งหมาย แรงบันดาลใจ สิ่งใดที่ทำให้คุณต้องเลือกเรียนสาขาวิชานี้ คุณลักษณะของตนเองรวมถึงจุดเด่น มุมมองทางความคิด และอธิบายเหตุผลต่างๆ

ซึ่งสิ่งเราเหล่านี้เองจะสามารถทำให้คณะกรรมการได้รับรู้เรื่องราวความเป็นตัวตนที่แท้จริงของเราได้เป็นอย่างดี

แต่ทำอย่างไรถึงจะทำให้สิ่งเหล่านี้ให้เป็นที่น่าสนใจและถูกใจคณะกรรมการมากที่สุด เพราะทางเลือกที่ดีก็ย่อมจะมีเงื่อนไข ดังนั้นสิ่งที่เขียนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแรงบันดาลใจหรือเหตุผลต่างๆ ที่ทำให้เราเลือกที่จะสมัครเรียนในสาขาวิชานี้ก็ควรที่จะเขียนให้เป็นที่โดดเด่นเน้นคำที่ถูกต้องเนื้อหาน่าอ่าน และสร้างความประทับใจให้มากที่สุด เหตุผลต่างๆ ที่นำมากล่าวอ้างสามารถเป็นตัวสนับสนุนในเนื้อหาได้เป็นอย่างดี ตลอดจนการกล่าวถึงประโยชน์หรือสิ่งที่จะได้รับเมื่อคุณสำเร็จการศึกษาออกไปจะเป็นการแสดงให้เห็นว่าคุณมีความมุ่งมั่นและตั้งใจเป็นอย่างยิ่งและเหมาะสมที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทางมหาวิทยาลัย และเชื่อว่าทางคณะกรรมการก็คงจะต้องมองเห็นความสำคัญในส่วนนี้มากเช่นเดียวกัน

โดยในการเขียน ควรจะอ้างเนื้อหาหรือเหตุผลที่มีความเกี่ยวเนื่องกับสาขาวิชาที่เรียน ไม่ควรนำเอาประเด็นที่นอกเหนือมายก เพราะจะทำให้เรียงความของคุณจะไม่เป็นที่น่าสนใจของคณะกรรมการเป็นอย่างยิ่ง จนทำให้คุณพลาดโอกาสดีๆ นี้ไป แทนที่จะได้ทำตามฝันที่คุณต้องการและหมายมุ่งก้าวเข้าสู่บันไดแห่งความสำเร็จ

หลายๆ คนติดปัญหาในเรื่องของการเขียน Personal Statement หลักการเขียนและเหตุผลต่างๆ ซึ่งไม่รู้ว่าควรเริ่มต้นด้วยอะไรหรือสิ่งใดที่ควรจะยกมากล่าวอ้าง เพื่อที่จะถ่ายทอดให้คณะกรรมการได้รับรู้และเป็นที่น่าสนใจมากกว่าของคนอื่นๆ และคิดว่าสิ่งที่เขียนไปอาจจะไม่ได้รับการตอบรับกลับมาจนทำให้เสียโอกาสทองในครั้งนี้ไป

รับเขียน Statement of Purpose ส่งได้ใน 2-3 วัน เริ่มเขียนได้ทันที

สำหรับผู้ที่ต้องการเขียน Personal Statement หรือ SOP เพื่อใช้ในการสมัครเรียนเพื่อศึกษาต่อ และเพื่อให้เอกสารเกิดความน่าสนใจเป็นที่โดดเด่นประทับใจและได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการให้เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ เราจึงมองเห็นความสำคัญและโอกาสอันสดใสของท่าน สู่อนาคตที่สมดั่งใจและได้คาดหวังเอาไว้ อันจะนำมาซึ่งความสำเร็จในอนาคตข้างหน้า

ด้วยการให้บริการรับเขียน SOP ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งภาษาอังกฤษเรามีนักตรวจสอบแกรมม่าที่เป็นเจ้าของภาษาโดยตรง ส่งมอบงานให้กับท่านได้ภายใน 2 วันในราคาเพียง 2,000 บาท แก้งานได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

พร้อมทั้งเรามีนักเขียนที่มากประสบการณ์ รู้และเข้าใจในหลักการเขียนมาเป็นอย่างดี และพร้อมที่จะเป็นผู้ช่วยที่จะพาท่านทั้งหลายก้าวไปสู่ยังจุดมุ่งหมายอันสูงสุดแห่งชีวิต เพราะโอกาสที่ดี คือสิ่งที่เราควรที่จะต้องคว้ามาไว้กับมือเราให้ได้ และจงทำให้มันสำเร็จ และยืนเป็นที่หนึ่งบนเส้นทางแห่งชัยชนะ

สั่งงานเขียนได้เลยที่ ไลน์ ไอดี: @tfind หรือส่งข้อมูลในการเขียนมาที่ translationfind@gmail.com ยินดีให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

Line ID: @tfind

การเตรียมข้อมูลในการเขียน Personal Statement

โดยทั่วไป ทางมหาวิทยาลัย คาดหวังจะให้เราตอบคำถามดังต่อไปนี้ ให้ได้ ใครตอบได้ดี คนนั้นก็มีโอกาสได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนสูงกว่าคนอื่น

 • Why do I want this degree? ทำไมต้องการเรียนสาขานี้
 • What are my expectations for this degree? สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจาการเข้าเรียน
 • What courses or program features excite me the most? หลักสูตรไหน วิชาอะไร ที่คุณรู้สึกตื่นเต้นอยากเรียนมากที่สุด
 • Where do I want this degree to take me, professionally and personally? ถ้าเรียนจบแล้ว วางแผนจะเอาความรู้ไปใช้อย่างไรต่อ
 • How will my unique professional and personal experiences add value to the program? ประสบการณ์การทำงานและประสบการณ์ส่วนตัวของคุณ จะสะท้อนคุณค่าของทางสาขาได้อย่างไร ในอนาคต พูดง่ายๆ คือ เขาจะได้อะไรจากคุณ ในฐานะศิษย์เก่า

ตัวอย่างการวาง Outline ในการเขียน Personal Statement (SOP)

ข้อมูลจาก https://www.northeastern.edu/

 1. INTRODUCTION
  1. An attention-grabbing hook
  2. A brief introduction of yourself and your background as it relates to your motivation behind applying to graduate school
 2. BODY 
  1. Your relevant experience and accomplishments that relate to the field
   1. Example 1
   2. Example 2
   3. Example 3
  2. Your professional goals as they relate to the program you’re applying to
  3. Why you’re interested in the specific school and what you can bring to the table
 3. CONCLUSION
  1. A brief summary of the information presented in the body that emphasizes your qualifications and compatibility with the school

ตัวอย่าง Statement of Purpose [SAMPLE]

Statement of Purpose

In secondary school, I became interested in computer security, which is why I subsequently enrolled in undergraduate studies at …………………………, ABC University after graduating from secondary school, pursuing a degree in Computer Science (English Programme). ABC University has a stellar reputation for the technological courses it provides. I want to expand my knowledge in the field I intend to work in for the foreseeable future, and I feel this programme will provide me with the opportunity to do so. I have been fully engaged in this field since I initially started studying it, and I have seized every occasion to enrol in any related computer security course I could find. I am confident I have been able to gain new ideas and practices by engaging in all necessary activities as a result of this.

Following completion of my education, I was given the chance to join the IP Communication Laboratory and undertake a VoIP project thanks to a research scholarship provided by the Thai government. Armed with a bachelor’s degree, I worked at VC Group, a joint venture of (XYZ) Corporation, the world’s largest hardware manufacturer, as a software engineer in Cloud computing and security. The company works on Apple’s behalf to create products. My major duties involved product security and infrastructure as a service research, design, development, implementation, and testing. Additionally, I worked as an outsourcer in the TRUE Internet data centre for two years, utilising the Cloud computing service. Each firm offered me with significant job experience and an internship that bolstered my ability to confront real-world circumstances and issues at work. One of the most essential traits to note about me is that I have never given up on overcoming any challenge. I always attempt to resolve difficulties since I believe it will demonstrate my capability in terms of becoming a future specialist in this intriguing area.

I currently work for (BBC) Company as a (Postion). Penetration testing, vulnerability assessment, static application security testing, risk assessment, and incident response are some of my main responsibilities, which I have been doing for the past year and a half. As a consequence, I have realised the importance of cyber security for organisations, and I remain eager to learn more so that I may return to Thailand and further promote the computer security sector. Because of the prestige of lecturers that teach this subject and their membership in …………………., I chose (University’s Name) for my MSc in ………………….. degree. In addition, I am looking forward to studying all topics related to communication and computer security, as well as digital forensics. Not only are academic classes available, but an administration course is also available, which I assume is an extracurricular course.

I plan to pursue a Ph.D. in (Program) or work as a (Position). In the long term, I hope to teach (Program) and carry out research for a university in Thailand, where there are currently no teachers in this subject. I am certain that (University’s Name)  will view my application approvingly when considering whether to assist me in pursuing this field of study and building my career.