เขียน Study Plan เพื่อยื่นขอ VISA กับสถานทูต 2024 ได้ทั้งภาษา THAI และ ENGLISH นักเขียนมืออาชีพ สามารถแก้ได้ไม่จะกัดครั้ง การันตีคุณภาพ ราคาไม่แพง ปรึกษาได้ ฟรี!

เขียน Study Plan เพื่อยื่นขอ VISA กับสถานทูต 2024
รับเขียน Study Plan เพื่อเรียนต่อ แก้ได้ ไม่จำกัดครั้ง

การเขียน Study Plan เป็นการเขียนถึงแผนการศึกษาซึ่งเป็นงานเขียนประเภทหนึ่ง ที่ระบุเป้าหมายการเรียนรู้ตลอดจนเวลาในการศึกษาในหลักสูตรและสถาบันนั้นๆ ของผู้สมัคร โดยปกติมีลักษณะเป็นเรียงความ การมีแผนการศึกษาไม่ใช่เป็นเพียงส่วนสำคัญในการสมัครเรียนเท่านั้น แต่ยังสำคัญสำหรับการสร้างระเบียบวินัย ความมุ่งมั่น รวมถึงการสร้างความรู้สึกรับผิดชอบในการศึกษาในอนาคตและทำให้คณะกรรมการรับรู้ถึงเจตนารมณ์และความตั้งใจอันแท้จริงของผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ

รับเขียน Study Plan เพื่อเรียนต่อ/ขอวีซ่าสถานฑูต แก้ได้ ไม่จำกัดครั้ง

การศึกษาเป็นการปูพื้นฐานที่ดีให้กับชีวิต เป็นหลักประกันที่ดีสำหรับการประกอบอาชีพในหลายๆ สาขาอาชีพโดยเฉพาะนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ โอกาสทางด้านการสมัครงานหรือทำงานก็ย่อมจะมีมากกว่าบุคคลอื่นๆ จึงเป็นเหตุผลให้หลายๆ ท่านมีความประสงค์ที่ต้องการไปเรียนต่อที่ต่างประเทศเพื่อเลือกเรียนในสาขาวิชาที่ตนเองต้องการที่อยากจะเรียน รวมถึงมหาวิทยาลัยชื่อดังในต่างประเทศที่เราใฝ่ฝันเพื่อการเรียนต่อ

ด้วยข้อดีหลายๆ อย่างของการเข้าศึกษาต่อที่ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานในอนาคต พัฒนาทักษะภาษา มีหลักสูตรให้เลือกเรียนมากมาย เติบโตและพัฒนาเป็นผู้ใหญ่ เป็นประสบการณ์ที่จะเก็บไว้เล่าได้ รวมถึงการยอมรับในหน่วยงานหรือสถานที่ทำงานต่างๆ ที่ต้องการบุคลากรที่จบการศึกษาจากต่างประเทศเข้าทำงาน

แต่ทั้งนี้เงื่อนไขของการรับนักศึกษาเพื่อเข้าเรียนต่อในต่างประเทศก็ย่อมมีเช่นเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น การเขียน Study Plan เป็นเอกสารประกอบการสมัครเรียนตามที่ทางมหาวิทยาลัยได้กำหนด ซึ่งมักจะอยู่ในโซนประเทศจีน ไต้หวัน ฮ่องกง เกาหลี รวมไปถึงญี่ปุ่นเป็นส่วนมาก

สิ่งที่ Study Plan ควรจะมี

จุดเริ่มต้นของการเขียน Study Plan จะเห็นได้ว่าทางมหาวิทยาลัยต้องการที่ทราบเหตุผลและความต้องการอันแท้จริงของผู้ที่ต้องการอยากจะศึกษาต่อ นั่นก็คือการวางแผนการศึกษา การวางแผนชีวิตในอนาคต จุดประสงค์ของการเรียน รวมไปถึงเป้าหมายหลังที่จบการศึกษา

รับเขียน Study Plan เพื่อเรียนต่อ แก้ได้ ไม่จำกัดครั้ง

ซึ่งเนื้อหาในลำดับดับแรกคือการเขียนแนะนำตัวให้คณะกรรมการได้รู้จัก เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ สาขาที่เรียนจบ สถาบันการศึกษา รวมถึงประสบการณ์ทางด้านการทำงาน จากนั้นจะเป็นการเขียนทัศนคติและจุดมุ่งหมายของการศึกษา โดยเริ่มจากการเล่าถึงความดั่งเดิมพื้นเพที่เป็นภูมิหลังของการศึกษาในประเทศของตนก่อน อาจจะกล่าวว่าด้วยเหตุผลๆ หนึ่งจึงทำให้ผู้ที่ต้องการเรียนต่อเกิดแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อ และมีทัศนคติต่อมหาวิทยาลัยที่อยากจะเรียนต่อนี้อย่างไร บ่งบอกความรู้สึกอันแท้จริงและจริงใจมากที่สุดอาจจะกล่าวในแง่มุมของการเป็นอันดับหนึ่งของสถาบัน หรือความเป็นเอกทางด้านต่างๆ ของสถาบัน

จากนั้นเป็นส่วนของการเล่าประสบการณ์การทำงาน การฝึกงาน วัตถุประสงค์หรือเหตุผลที่ต้องการเรียนต่อ โดยอ้างถึงเหตุผลที่คณะกรรมการอ่านแล้วเห็นว่าไม่กล่าวอ้างจนเกินไป และน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง

ลำดับต่อมาคือการเขียนถึงการวางแผนการเรียนอาจจะแจงรายละเอียดในการศึกษาของแต่ละปีก็ได้ รวมไปถึงหลังจากที่จบการศึกษาแล้วอนาคตข้างหน้าจะทำสิ่งใด ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นการบ่งบอกถึงความเป็นตัวตนที่แท้จริงของผู้ที่ต้องการสมัครเรียนเป็นการวางแผนอนาคตล่วงหน้า ทำให้เกิดการโฟกัสที่ดีต่อนักศึกษา รวมถึงเป็นการสร้างแรงบันดาลใจสู่เป้าหมายในอนาคต เป็นการการันตีต่อสถาบันว่าคุณคือผู้ที่เหมาะสมที่จะเข้ามาเป็นหนึ่งในสมาชิกของทางมหาวิทยาลัย

รับเขียน Study Plan ส่งได้ใน 2-3 วัน เริ่มเขียนได้ทันที

รับเขียน Study Plan ส่งได้ใน 2-3 วัน เริ่มเขียนได้ทันที

ส่งมอบงานเขียนให้ได้ภายใน 2 วัน ในราคาเพียง 2,000 บาท แก้งานได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง พร้อมทั้งเรามีนักเขียนที่มากประสบการณ์รู้และเข้าใจในหลักการเขียน Study Plan มาเป็นอย่างดี

ในหลายๆ ท่านที่ต้องการไปศึกษาต่อในต่างประเทศและจำเป็นที่จะต้องมีการเขียน Study Plan และไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นในการเขียนอย่างไรดีถึงจะเป็นที่น่าสนใจและประทับใจสำหรับคณะกรรมการผู้ตรวจสอบ เพราะในบางครั้งการใช้ถ้อยคำหรือสำนวนก็จำเป็นที่จะต้องใช้คำและสำนวนที่ถูกต้องเหมาะสม อ่านแล้วดูน่าสนใจและเข้าใจง่าย

สำหรับผู้ที่ต้องการเขียน Study Plan เพื่อใช้ประกอบในการศึกษาต่อ หรือขอทุนที่ต่างประเทศเพื่อให้ Study Plan ของท่านเกิดความน่าสนใจและได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการ เราจึงมองเห็นความสำคัญและโอกาสอันสดใสของท่าน สู่อนาคตที่สมดั่งใจและได้คาดหวังเอาไว้ ด้วยการให้บริการรับเขียน Study Plan ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งภาษาอังกฤษเรามีนักตรวจสอบแกรมม่าที่เป็นเจ้าของภาษาโดยตรง

เขียนเพื่อยื่นวีซ่า สถานฑูต

กรณีเขียนเพื่อยื่นวีซ่า สถานฑูต

ข้อมูลเบื้องต้นที่เราต้องตอบสถานฑูตให้ได้ ได้แก่

  1. เหตุผลที่ต้องไปเรียนต่อคอร์ส (เช่น คอร์สภาษา) ที่ประเทศนั้นๆ
  2. หลักฐาน หรือใบประกาศยืนยันความสามารถทางด้านภาษา (English ability)
  3. หลักฐานทางการศึกษา หรือการทำงาน จนถึงปัจจุบัน (Education or Employment History)
  4. ความตั้งใจหลังเรียนจบหลักสูตร และประโยชน์ที่จะได้รับจากหลักสูตรที่สมัคร (How the course will benefit you)

สั่งงานเขียนได้เลยที่ ไลน์ ไอดี: @tfind หรือส่งข้อมูลในการเขียนมาที่ translationfind@gmail.com ยินดีให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

Line ID: @tfind

ตัวอย่าง Study Plan [SAMPLE]

Study Plan

As a student who will soon graduate from secondary school, it is necessary to consider my future educational plans, as these will greatly determine the success of my professional working life. Based on my interests and strengths, I have made the decision to pursue a bachelor’s degree in …………………..(สาขา) with the idea of having an occupation in this field. With the support of my family who always urge me to follow my dreams, I have made a plan to major in Marketing in order to fulfil my passion to have a successful career as a marketer.  

Therefore, for the next step in my academic life, I will apply to …… University for enrolment in the undergraduate programme in the field of Marketing after being awarded a scholarship by the ……………………(หน่วยงานที่ให้ทุน). It is certain to me that this programme can provide the opportunity to take the courses that I have a strong interest in because I have reviewed the curriculum and seen what subjects are taught. The fields that I would like to learn more about include e-commerce, B2B marketing, finance, global marketing techniques, and market research. I am interested in studying in …………………………..(ประเทศที่จะไปเรียน), where the educational quality and modern facilities are excellent, and the level of development is quite high. I am excited to learn from professors who are experts in their fields and with international students from around the world. In addition to developing my marketing skills, I will be able to improve my ability to speak English as well.    

Although my aim is to successfully enter the field of marketing and achieve my career goals, I also would like to contribute to Thai society and help it develop to the international level. I have always maintained a strong academic performance, which demonstrates my capability and suitability for further studies in an undergraduate programme. Therefore, if I am accepted to study at your university, my plan is to build a foundation in the first year by studying the basic courses of marketing and related fields in order to strengthen my background in these areas, and then from the second year onwards, my knowledge and experience will be widely broadened by completing the required courses and taking elective courses that match my interests such as those mentioned above. I will utilise efficient time management, participate in group study with classmates and complete all assignments and projects on time.

Following completion of this course, my short-term plan involves working as a marketer in the UK or other country to gain further knowledge and experience before returning to Thailand to continue to travel along my career path as a successful graduate of an overseas university and develop the field of marketing, especially digital marketing, in my home country.

This study plan will allow me to accomplish the first step of my future career. Being able to gain the necessary knowledge, develop my practical abilities, meet people from various countries and cultures, and experience the academic life abroad at your distinguished university would be a fantastic opportunity that I will make the greatest effort to gain the benefits from.